Ubezpieczenie › Definicje sport

Amatorskie uprawianie sportu

Uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku, z wyjątkiem uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz sportów zimowych.

Sporty zimowe

Rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego, snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych. 

Sporty wysokiego ryzyka

 Uprawianie następujących sportów: jazda konna, polo, myślistwo, paintball, wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, wspinaczka skalna lub skałkowa, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki, wszelkiego rodzaju sporty obronne.

Wyczynowe uprawianie sportu

Forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, sekcji, związków i organizacji sportowych, a także udział w zawodach, imprezach, turniejach, obozach kondycyjnych lubszkoleniowych w ramach wszelkiego rodzaju klubów, sekcji, związków luborganizacji sportowych bez względu na ich rangę. W rozumieniu niniejszych SWU pojęcie wyczynowego uprawiania sportu nie obejmuje wszelkich dyscyplin sportu, uprawianych w celu uzyskania korzyści majątkowych.