Informacje › FAQ

Czy w razie koniecznej wizyty u lekarze/ świadczenia medycznego będę musiał sam pokryć koszty, które zostaną mi zwrócone po powrocie do kraju? Czy cała operacja zostanie przeprowadzona bezgotówkowo?

W ramach ubezpieczenia Student Profit World Signal Iduna  z założenia pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem, assistance, kosztami ratownictwa oraz OC. W praktyce natomiast zdarzają się przypadki, że Klient pokryje wydatki z własnej kieszeni, które później są mu zwracane na podstawie oryginałów rachunków dokumentacji medycznej z diagnozą lekarską itd. Każde zdarzenie, bez względu na to, czy Klient sam opłaca rachunki, czy Signal Iduna robi to bezgotówkowo, musi być zgłoszone do Centrali alarmowej. Jedynie w przypadku pojedynczej wizyty ambulatoryjnej lub leczenia stomatologicznego nie jest wymagana jest zgoda Centrali Alarmowej. W tym przypadku trzeba jedynie zabrać wyżej wspomniane dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów przez ubezpieczonego.

Czy karta Student Profit obowiązuje podczas odbywania praktyki studenckiej?

Tak.