Informacje › Regulamin i OWU

Regulamin kart Student Profit

Karta Student Profit z ubezpieczeniem może zostać wydana osobom, które ukończyły 12-ty i nie rozpoczęły 30-ego roku życia.

Zamawiając kartę Student Profit z ubezpieczeniem oświadczasz, że wprowadzone dane są zgodne z prawdą, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostały podane dobrowolnie i przysługuje Ci prawo do wglądu i modyfikacji danych.

Zamawiając kartę Student Profit z ubezpieczeniem World oświadczasz, że zapoznałaś/eś się ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Zamawiając kartę Student Profit z ubezpieczeniem Polska oświadczasz, że zapoznałaś/eś się ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Zamawiając kartę Student Profit z ubezpieczeniem wyrażasz zgodę na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) tj. zwalniam leczących mnie lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrażam zgodę na udostępnienie SIGNAL lDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Centrali Alarmowej dokumentacji z mojego leczenia.

Zamawiając kartę Student Profit z ubezpieczeniem wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Podróży Student Travel zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Dane zostały podane dobrowolnie i przysługuje Ci prawo do wglądu i modyfikacji danych.

Cena wydania duplikatu karty to 10 zł.